Відділ історії західноукраїнських земель

На четвертому поверсі "Чорної кам'яниці" (пл. Ринок, 4) міститься експозиція Відділу історії західноукраїнських земель другої половини ХІХ - ХХ ст., відкриття якої відбулося у січні 1995 року. В експозиційних залах Відділу представлено матеріали, що розкривають історію нашого краю у період 1914 - 1941 рр.
   Лейтмотив експозиції - боротьба за реалізацію державницьких ідей у всіх сферах історичного буття українського народу.
   Численні музейні пам'ятки висвітлюють бойовий шлях Леґіону УСС - української військової формації періоду Першої світової війни.
   Світлини та документи, зброя січових стрільців, картини О. Куриласа та Л. Медвідя посилюють емоційне сприйняття тогочасних подій.
   Значне місце в експозиції відведено музейним пам'яткам, що пов'язані з подіями національно-визвольної революції в Україні 1917 - 1921 років (зразки тогочасної зброї, реконструкції військових мундирів УГА та Армії УНР, бойова тачанка, документи та грошові знаки УНР).

  Окремі експозиційні комплекси відображають соціально-політичні процеси, що відбувалися у 20-30-х роках минулого століття на цих теренах. Серед них: документи політичних партій та об'єднань, відзнаки товариств "Просвіта" та "Рідна школа", рідкісні книги, партитури творів відомих українських композиторів, театральний одяг корифеїв української сцени, зразки виробів львівських підприємств.  

В експозиції представлені музейні пам'ятки, що відтворюють трагічні події 1939 - 1941 років у Західній Україні: зброя періоду німецько-польської війни, фотографії та документи, що виступають свідченням репресивної політики більшовицького режиму.В основу мистецького оформлення експозиції покладена ідея відтворення львівської вулиці через стилізацію вітрин під старі львівські брами та подіумів під міську бруківку.
   Пам'ятки експозиції Відділу допомагають відвідувачам не лише зрозуміти історичні процеси, що відбувалися на західноукраїнських землях у міжвоєнний період, а й оцінити "поглядом" зі Львова національно-визвольний рух на інших теренах України.