• Головна
  • Події
  • Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Музей — платформа суспільного діалогу» до 125-річчя заснування Музею

Запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Музей — платформа суспільного діалогу» до 125-річчя заснування Музею

29 січня 2018, 13:47

Шановні колеги!

 Львівський історичний музей
запрошує Вас взяти участь у науковій конференції
«Музей — платформа суспільного діалогу»
до 125-річчя заснування Музею
Конференція відбудеться 5 жовтня 2018 року

Конференція має на меті об’єднати зусилля музейників у  висвітленні найактуальніших проблем музеєзнавства, музейного менеджменту, вивченні історії фондових колекцій,  розробці нових напрямів науково-дослідної, науково-експозиційної та науково-освітньої роботи.

             До розгляду пропонуються наступні питання:

  • Діячі музейної справи.
  • Формування колекцій, історія створення експозицій, відділів..
  • Науково-дослідна робота музеїв: нові напрямки дослідження.
  • Каталогізація, наукове опрацювання музейних колекцій.
  • Експозиційна-виставкова діяльність музеїв на сучасному етапі.
  • Музей і відвідувач: проблеми музейної педагогіки.
  • Музейний менеджмент сьогодні.
  • Інтернет та його можливості для популяризації музейних скарбів.

Попередню заявку на участь у конференції (відомості про автора та тему доповіді) просимо надсилати до 1 квітня 2018 року.

Для участі в конференції просимо подавати матеріали (тексти та ілюстрації) не пізніше 1 червня 2018 р. в електронному вигляді обсягом до 0,5 умовного друкованого аркуша (до 20 тис. знаків, текстовий редактор Word 97 і вище, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5 з полем 22 мм з усіх боків). Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище ім’я по батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова українською, російською і англійською мовами; 5) Список використаних джерел в кінці тексту в алфавітному порядку, посилання в тексті в квадратних дужках: перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – сторінка (наприклад [3, с.15]).

До матеріалів додаються відомості про автора, в яких слід вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь та звання, місце роботи, посаду, робочу та домашню адреси, контактні телефони. Окремо вказати необхідність у помешканні. У зв’язку з вимогами ВАК до публікації просимо обов’язково включати такі елементи: актуальність проблеми, мета, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, використані джерела, а також відповідні посилання на літературу і джерела. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. Матеріали надіслані після 1 червня до розгляду не приймаються. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Доповіді друкуються в авторській редакції. Видання збірника заплановано до початку конференції.

Запрошення та програма конференції кожному автору буде надіслано додатково.

Проживання учасників за рахунок відряджуючої сторони.

Матеріали надсилати не пізніше вказаних термінів за адресою:

79008, м.Львів пл. Ринок, 6  тел. 236-70-57, 297-53-67. е-mail: iryna1966@gmail.com Львівський історичний музей.

0677124493 Полянська Ірина Всеволодівна (вчений секретар).
Теми:  конференція, музей, ЛІМ