Фондова група "Сфрагістика"

Сфрагістика (від грецького σφραγις — печатка) — це одна із спеціальних історичних дисциплін, що вивчає печатки як історичні джерела, а також їхню історію, походження, типологію і т. д.

У Львівському історичному музеї у фондовій групі «Сфрагістика» сьогодні зберігається 2574 сфрагістичні пам'ятки, що датуються XIV — XX ст. ст. Музейна колекція сфрагістики сформувалася на основі збірок музеїв, що функціонували у Львові до радянської музейної реформи 1940 року. Це Історичний музей міста Львова, Національний музей імені короля Яна III у Львові, Музей імені князів Любомирських, Музей Ставропігійського інституту, Музей Наукового товариства імені Т. Шевченка та ін.

Пам'ятки музейної колекції сфрагістики можна умовно поділити на три підгрупи. Перша, найбільш численна (бл. 1300 о. зб.) — це толоки (матриці) печаток, тобто предмети, якими відтискалися (відбивалися) печатки на різноманітних матеріалах: воску, сургучі, папері тощо. Толоки печаток музейної збірки відрізняються за розміром їх робочої площини (від кількох міліметрів до 12 сантиметрів), формою (круглі, овальні, прямокутні, шести-, восьмикутні та ін.), матеріалом та технікою виконання (ґравійовані на металі, склі; різьблені на дереві, камені, ґумі). Деякі толоки виконані настільки красиво та майстерно, що можуть розглядатися як малі скульптурні форми. Трапляються толоки печаток у формі кулонів або перснів (т. зв. сиґнети).

До другої за численністю підгрупи (бл. 1100 о. зб.) відносяться т. зв. відливи печаток. Це виконані у техніці гальванопластики або лиття копії старовинних печаток, якими були скріплені різноманітні документи минулих століть. Відливи печаток є надзвичайно цінним дослідницьким матеріалом, оскільки переважно збереглися відомості про датування та місцезнаходження їх ориґіналів.

Третя підгрупа сфрагістичних пам'яток охоплює всього бл. 20 о. зб. Це і є власне печатки, тобто від'єднані свого часу від документів засоби засвідчення їх автентичності та юридичної сили. Більшість таких пам'яток є підвісними монаршими печатками, відтиснутими на воску або сургучі. У деяких печаток збереглися шнурки або стрічки якими вони кріпилися до відповідного монаршого указу чи привілею.

Музейна колекція сфрагістики є дуже різноманітною щодо змісту. Тут можна виокремити печатки особисті, посадових осіб, державних органів, військових підрозділів, релігійних громад та церковних ієрархів, науково-культурних установ, підприємств, громадських організацій тощо.

Географічно більшість пам'яток пов'язані зі Львовом, Галичиною а також державами, що встановлювали свою владу на цих землях у XIV —XX ст. ст. (Польське Королівство, Річ Посполита, Австро-Угорщина). Представлені також такі країни як Франція, Росія, Італія, Великобританія, Німеччина...

Особливо цінним є доволі великий загал пам'яток львівської сфрагістики. Природньо, що саме у Львівському історичному музеї зберігаються ориґінальні толоки печаток Львівського Магістрату, Президентів міста Львова, львівських церковних ієрархів різних конфесій, ремісничих цехів і т. д.

Зберігачами фондової групи «Сфрагістика» у різний час були: Сойка І. В., Данилюк А. К., Суха Л. В. а з 2007 р — Побережний М. П.

Предмети фондової групи «Сфрагістика» вивчали такі дослідники як Віталій Гавриленко, Ольга Перелигіна, Іван Сварник, Андрій Ґречило. Проте, варто відзначити, що більшість пам’яток усе ще потребують атрибуції та вивчення. Цьому може сприяти укладення і видання тематичних ілюстрованих каталогів та покажчиків. Зокрема, вартує виокремити та опублікувати пам’ятки української сфрагістики, що зберігаються у колекції Музею.

Останнім часом музейні предмети фондової групи «Сфрагістика» усе частіше стають експонатами. Ними доповнюються постійні експозиції та змінні виставки Музею. Зокрема, доволі велика кількість сфрагістичних пам'яток (22 одиниці) експонувалася на виставці «Історія в гербах», до того ж більшість із них — уперше.

Повнорозмірні зображення можна переглянути у ФОТОГАЛЕРЕЇ, у розділі "Фондова група «Сфрагістика»".