Фондова група "Шкіра-Ріг"

У зібранні Львівського історичного музею окремою фондовою групою виділені речі виготовлені зі шкіри і рогу. Це досить широко типологічно розгалужена фондова група, для якої характерна територіальна і хронологічна розтяжність. Географія походження предметів з фондової групи охоплює територію України, Росії, Польщі, Австрії, Німеччини, а також Кавказ та Японію. Домінуюча кількість пам‘яток походить з України, головним чином, із Західної, зокрема, зі Львова, Гуцульщини, Бойківщини, поодинокі зразки – з Центральної. Основна частина виробів відноситься до ХІХ-ХХ ст.ст., менше виготовлено у ХVІІ ст., а поодинокі зразки – у кін. ХVІІ. За функціональною ознакою вироби фондової групи „Шкіра-ріг” можна розділити на такі підгрупи: пояси, кінська упряж, сумки, взуття, головні убори, кобури, нагайки, ріжки, скульптурні мініатюри, папки, оправи, футляри, зброя, курильне приладдя, музичні інструменти, одяг.

Походження речей –  Національний музей ім. короля Яна ІІІ, Ленінградський артилерійський музей, вітчизняні фабрики-виробники, такими як львівський „Прогрес”, Мукачівська взуттєва фабрика.

Пам‘ятки фондової групи „Шкіра-ріг” надзвичайно різняться в плані художнього оформлення. Пояси (власне пояси, портупеї, перев‘язі) виготовлені переважно з чорної або темної шкіри, в поодиноких випадках текстурно збагачені парчею, тисненням, металевими накладками. Сумки – військові німецькі ранці сер. ХХ ст., конструктивно ускладнені польові сумки періоду ІІ Світової війни, портфелі сер. ХХ ст. з внутрішніми відділами; планшетки для топографічних карт строгих геометричних форм, гуцульські тобівки і ташки. Серед головних уборів виділяються ківери, гренадери, каски, що є цінним історичним джерелом у вивченні геральдики. До підгруп кобур, папок, оправ, футлярів  входять пам‘ятки меморіального характеру, зокрема, футляр для окулярів С.Крушельницької, кобура від пістолета героя СРСР Борсоєва.

Модні тенденції у взутті середини 70-х років в Україні, різноманітні дизайнерські вирішення, можна прослідкувати на прикладі підгрупи взуття. Кінська упряж, безумовно цінна але погано збережена частина фонду, складена переважно з окремих частин – вуздечок, підперся, сідел, кожен окремий екземпляр якої відрізняється декоративним оформленням та демонструє особливості стилю та майстерності, характерні для декоративно-ужиткового мистецтва.

Христина Содомора