Колекція нагород у збірці ЛІМ

Збірка орденів та медалей Львівського історичного музею є однією з найбагатших в Україні. Вона налічує близько 6500 одиниць збереження. У фондах музею - 90 золотих, 1483 срібних пам'яток та 4906 орденів та медалей виготовлених у бронзі, міді, олові, алюмінії та інших матеріалах. Географія колекції вражає своєю широтою. Ордени та медалі сорока семи країн зберігаються у фондах Музею. Найширше представлені такі пам'ятки європейських країн, як Франція (1307 од.зб.), Польща (1106 од.зб.), Австрія (809 од.зб), Росія (736 од.зб.), Німеччина (736 од.зб.). Найдавніші пам'ятки походять з ХVII ст.
   Окрасою колекції є ордени, виконані з благородних металів і декоровані емаллю та самоцвітами. Окремі нагороди збереглись в ориґінальних футлярах. Чільне місце у збірці посідає орден Андрія Первозванного. У фондах Львівського історичного музею зберігається повний комплект відзнаки: зірка, хрест, орденський ланцюг. Андріївський орден за своїм статутом був найвищою нагородою Росії.
   У збірці Музею є чимало інших орденів Росії: орден Олександра Невського, орден Святої Анни, орден Святого Станислава, орден Святого Володимира IV ступ., імператорський військовий орден Святого Ґеорґія (від 2 до 4 ступеня).
   Надзвичайно цікавою складовою колекції російської фалеристики є пам'ятні медалі. Серед них варто виділити серію медалей, присвячених давньоруській історії. Ідея створення цієї колекції належала Катерині ІІ.
   Над колекцією працювали талановиті медальєри Т.Іванов, С.Юдін, І.Ґасс, І.Егер. У фондах Музею зберігається 81 медаль серії, виконана у бронзі.

Велике зацікавлення викликають ордени і медалі Польщі та Австро-Угорщини, серед яких, зокрема, надзвичайно цінним є орден Золотого Руна.
   З-поміж польських нагород заслуговує на особливу увагу орден Білого Орла.
   У фондах Музею зберігається орден Білого орла з блакитною стрічкою. Отже, його можна датувати між 1709 та 1713 рр. Ця обставина робить орден унікальною пам'яткою збірки.
   Великою різноманітністю відзначається колекція західноєвропейських нагород Львівського історичного музею.
   Найціннішими з них є баварський орден Святого Губерта, французький орден Почесного леґіону, англійський орден королеви Вікторії, грецький орден Спасителя.
   З-поміж європейських пам'ятних медалей слід відзначити серію ватиканських медалей, які за хронологічним порядком ілюструють перебування римських пап на чолі Католицької Церкви: від апостола Петра (33 р-67 р. н.е.) до Папи Пія Х1 (1920 -1939рр).
   Одним із найдавніших орденів є єрусалимський орден Святого Гробу, заснований, за легендою, імператором Костянтином у ІV ст. У музейних фондах зберігається орден 1847 року.
   Окремою сторінкою у збірці фалеристики ЛІМ представлені ордени Сходу. Система східних орденів почала складатися значно пізніше за європейську - на поч. ХІХ ст. У фондах Музею зберігаються японські (5 од.зб), китайські (5 од.зб.), турецькі (10 од.зб.), іранські(2 од.зб.), таїландські (2 од.зб.), та ордени інших східних країн.
   Японський орден Ранкового Сонця заснований імператором Муцухіто у 1868 р.
   Значний інтерес для вивчення вітчизняної історії становлять пам'ятні медалі Австро-Угорщини та Польщі ХІХ - поч.ХХ ст.
   Радянська орденська система представлена 453 пам'ятками.
   Фондова збірка "Ордени-Медалі" є однією з найбагатших та найцікавіших на Україні.
   Її чекають глибокі наукові дослідження, більші можливості експонування для ознайомлення із збіркою широкого загалу відвідувачів.