Музейна колекція нумізматики

Збірка “Нумізматика” Львівського історичного музею є однією з найбільших збірок не тільки у Львові, й в Україні. Вона налічує близько 74 тис. од. зб. У ній - монети більш як ста країн світу. Найчисельнішу групу становлять монети тих країн, до складу яких у різний час входили західноукраїнські землі, зокрема Польщі, Австро-Угорщини, а також монети Росії та Німеччини.
   Надзвичайно цінною групою є античні монети Греції і Риму, середньовічні монети країн Заходу і Сходу, монети нового часу. Більшість із них надійшла у фонди Музею у передвоєнний період з Історичного музею м. Львова, Національного музею ім. короля Яна ІІІ, збірки Болеслава Ожеховича, Музею Наукового товариства ім. Шевченка. У післявоєнні роки нумізматична частина збірки Львівського історичного музею поповнилася за рахунок міжмузейного обміну. Цікаві пам’ятки, зокрема, передані з Ермітажу, Львівського музею етнографії, Яворівського музею. Чимало у збірці дарів колекціонерів та приватних осіб.
   В останні роки колекція поповнюється ще й монетами, які надійшли із Західної реґіональної митниці згідно з рішеннями суду.
   У фондовій збірці "Нумізматика" зберігаються монети від найдавніших часів і до наших днів.
   Надзвичайний інтерес становить срібна гемідрахма з грецького острова Егині, датована 650-600 роками до н.е.

У колекції зберігаються і литі монети V-IV ст до н.е., зокрема ольвійська мідна монета, на аверсі якої - голова Горгони у фас, на реверсі - орел, який летить праворуч із дельфіном у кігтях. На вільних місцях поля вибиті літери А Р Х І.
   Велике наукове значення має унікальна колекція монет Львівського монетного двору.
   Колекція дає змогу відтворити картину організації монетного двору, технологію карбування монет, а також простежити особливості фінансової і монетарної політики Речі Посполитої. Особливо повно представлені в колекції варіанти монет, які карбувалися у Львові в середині ХIV-поч. ХV ст. Дуже цікавою є збірка монет Львівського монетного двору, які випущених у 50-60 роках ХVII ст., коли польський уряд, у зв’язку з навалою шведів переніс карбування монет із Кракова до Львова.

  

Колекція нумізматики у ФОТОГАЛЕРЕЇ 

  Особливу групу нумізматичної колекції Львівського історичного музею складає близько 50 музейних скарбів. Майже всі вони знайдені на території Західної України, здебільшого під час польових і будівельних робіт. Найстарший за часом знахіки є скарб, знайдений у 1898 році під час будівництва Львівського міського театру (нині - Державного театру опери та балету ім. С. Крушельницької).
   Скарб із римськими динаріями І-ІІ ст. н.е., який складається з більш як 500 монет. Пшендельський скарб налічує 133 римські динарії.
   Нумізматична колекція нашого Музею надзвичайно велика й цікава.
   Нумізматичні пам’ятки представлені в постійних експозиціях Музею і на тематичних виставках.