Пам’ятки фондової групи "Тканини"

Колекція музейних предметів фондової групи "Тканини" багата і розмаїта. Вона налічує близько 5 тис. од. зб. і представлена як фраґментами тканин із різних країн світу (Індії, Туреччини, Франції, Росії та ін.), так і широким асортиментом окремих виробів: одяг, аксесуари до одягу, предмети інтер'єру, хоругви і прапори, пам'ятні стрічки тощо.
   Музейні пам'ятки збірки "Тканини" сягають за часом створення у ХVII ст. Географія походження доволі широка. Найчисельнішими є пам'ятки українського, польського і австрійського походження. Представлені у збірці також єврейські пам'ятки, зокрема частини вбрання .
   Збірка фонду "Тканини" формувалася протягом багатьох десятків років. Коли у 1940 році було створено Львівський історичний музей, до його складу увійшли фонди кількох установ: Історичного музею м. Львова, Національного музею ім. короля Яна ІІІ, Музею ім. князів Любомирських, Музею Наукового товариства ім. Шевченка. Фонди цих музеїв, своєю чергою, містили також приватні збірки відомих львівських меценатів мистецтва, колекціонерів кінця ХІХ-першої третини ХХ ст., зокрема В.Лозинського та Г.Домбчанської. Власне, з довоєнних фондів і походить особливо цінна частина пам'яток фонду "Тканини".
   У повоєнний час відбувався процес активного обміну експонатами між музеями Львова, України, усього Радянського Союзу.
   У 1976 році частина речей фонду (релігійний та церковний одяг) передана до новоствореного Музею історії релігії та атеїзму.

За роки Незалежності (з 1991 р.) чимало пам'яток передано в дар музею ветеранами УГА, українськими патріотами, які зазнали сталінських репресій, їхніми родичами. Здебільшого, це табірні речі й особистий одяг.
   Чільне місце серед пам'яток фонду "Тканини" займає український народний костюм, велике історичне та мистецьке значення якого незаперечне. У колекції представлені всі складники традиційного українського вбрання: натільний, поясний, стегновий, нагрудний і верхній одяг. Особливу роль у комплексі українського костюма відігравали головні убори, пояси, прикраси, взуття. Такого характеру пам'ятки є складовою частиною цієї фондової збірки. Особливий інтерес становлять сорочки другої половини ХІХ-початку ХХ ст., які походять з різних реґіонів Галичини: Золочівщини, Жидачівщини, Яворівщини, Тернопільщини, з характерним для цих місцевостей орнаментально-колористичним вирішенням.
   Не менш цікавою є колекція спідниць-мальованок (друга половина ХІХ ст.) із домотканих, прикрашених вибійчатим малюнком.
   У збірці представлені військові однострої, зокрема, фрак офіцера стрільців Львівської міліції першої половини ХІХ ст., мундир поручника кавалерії (Австрія, ХІХ ст.), мундир австрійського генерала (ХХ ст.), кітель поручника полку кавалерії (Австрія, ХІХ ст.) та інші.
   Окрему групу складають церковний одяг і тканини з релігійною атрибутикою, зокрема фелон католицького священика першої половини ХХ ст., орнат із костела с. Дунаєва ХVII ст. та багато інших.
   Особливе місце в музейній збірці належить театральному костюму, колекція якого сформована в 60-х роках ХХ ст.
   Найдавніші за часом створення театральні костюми належали відомим акторам театру "Руська бесіда" у Львові (1864 р.). Вони становлять для нас особливу цінність - передусім як меморіальні пам'ятки видатних митців української сцени Галичини: Марії Заньковецької, Катерини Рубчак, Софії Стадник, Філомени Лопатинської та ін. Центральне місце в колекції займають одяг та особисті речі відомої оперної співачки Соломії Крушельницької (хустина, фраґмент театрального одягу).
   Окрему групу у фонді "Тканини" складають предмети декорації інтер'єру: макети, килими, гобелени, обруси, вишивки.
   Особливий інтерес для мистецтвознавців становлять золототкані вироби ХІХ ст. Бучацької майстерні, адже це своєрідний переспів і продовження давніх традицій західноукраїнського золототкацького промислу.
   У фондовій збірці "Тканини" чільне місце належить колекції хоругв (прапорів або знамен), найдавніші з яких походять із кінця ХVIII ст. Церковні, військові знамена українських політичних організацій вирізняються за своїми стильовими та іконографічними особливостями, орнаментикою, формою та композицією. Вони є яскравим свідченням бойової звитяги, визначних історичних подій.
   Надзвичайно цінними пам'ятками фондової групи "Тканини" є намети типу турецьких, виготовлені на Бродівській мануфактурі в першій половині XVIII ст. Лише один намет зберігся у цілому вигляді, решта - в окремих фраґментах (24 од. зб.). Два з них мають турецькі клейма і вважаються фраґментами наметів трофеїв польського короля Яна ІІІ Собеського, здобутими в битві під Віднем 1683 року.
   Цікавою групою збірки "Тканини" є аксесуари до одягу. Ця група пам'яток представлена, зокрема, чудовими віялами ХVШ-ХІХ ст., маленькими калитками і гаманцями з оксамиту та шкіри, що декоровані різнокольоровим бісером і металевими бляшками, сріблястими та золотистими металевими нитками, різноманітними намистами, зокрема коралами із срібними дукатами й талерами початку ХХ ст.
   Фондова збірка "Тканини" Львівського історичного музею з її унікальними пам'ятками становить неабиякий інтерес не тільки для мистецтвознавців й для істориків, позаяк допомагає краще пізнати наш край через конкретні речові свідчення різних епох, різних поколінь і є ніби дзеркалом, в якому відображається вся історія людства.