Бібліотека

Історія формування бібліотеки ЛІМ бере початок із формування бібліотеки Історичного музею м. Львова, заснованого 1893 року.
   Згідно з рішенням РНК УРСР від 8 травня 1940 року, Історичний музей м. Львова об'єднано з Національним музеєм ім. короля Яна ІІІ в єдину установу - Львівський історичний музей, укомплектовано єдину бібліотеку.
   На 1 січня 2003 року бібліотечний фонд музею налічує понад 15 тисяч примірників українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами. Надзвичайно важливу частину фонду (773 примірники) складають словники та енциклопедії ХІХ - ХХ ст., видані в Австро-Угорщинні, Німеччині, Росії, СРСР. Це, зокрема, 17 томів Енциклопедії Блокгауза (німецькою мовою), 12 томів видання "Encyklopedia Powszechna" Орґельбранда (польською мовою), 14-томний "Slownik geograficzny", "Большая Советская Энциклопедия", "Українська Радянська Енциклопедія" та ін.
   Велика група фонду представлена літературою з археології, геральдики, медальєрики, сфрагістики, військової справи, нумізматики.
   Україністика - найчисленніша серед інших груп бібліотечного фонду - поповнювалася за роки незалежності України багатьма вітчизняними й зарубіжними українськими виданнями.
   Унікальною є 31-томна збірка "Україніка", що увібрала цікаві публікації з різних регіонів України впродовж 1990-1999 років. Гордістю музейної бібліотеки є збірники "Записки НТШ", "Літературно-науковий вісник", "Сборник галицко-русской матицы", "Українсько-руських архівів", "Матеріали з української етнології та антропології", а також окремі випуски "Руської істотної бібліотеки Ол. Барвінського", журнал "Україна 20-х років ХХ ст.", твори С. Качали, Я. Головацького, А. Петрушевича, І. Крип'якевича, Д. Яворницького, І. Кревецького, М. Кордуби, Д. Зубрицького.
   Особливої уваги заслуговує наукова література та періодика, подарована бібліотеці Музею представниками української діаспори. Упродовж останнього десятиліття зі США, Канади, Німеччини до музейної бібліотеки надійшло 600 книг, серед них майже повне видання творів З. Книща, монографії з історії України, мемуари учасників національно-визвольної боротьби, література українського "Самвидаву", часописи "Український історик", "Нові дні, тощо.
   Відділ полоністики налічує понад 600 примірників. Серед них "Akta Grodzkie I Ziemskie", окремі хроніки магнатських родів Польщі, гербовники. В бібліотеці представлено також публікації з історії Галичини і Польщі, періодичні видання "Kwartalnik historyczny", "Tygodnik ilustrowany", "Klosy", окремі твори Т. Корзона, В. Лозинського, Ф. Равітти-Гавронського, К. Шайнохи, Л. Римаря та ін., колекція довідників та окремих нацкових розвідок про Львів із серії "Biblioteka Lwowska", каталоги виставок, що відбувалися у Львові з кінця ХІХ ст. до 30-х років ХХ ст. Унікальними є хроніки Б. Зиморовича та Т. Юзефовича.
   За останні роки фонд полоністики поповнився виданнями польських музеїв.
   Надзвичайно цікавими для науковців є представлені німецькі, польські та російські видання Ф. Шльоссера, А. Чеховського, В. Тарлета ін. У музейній бібліотеці чимало видань з історії Росії: твори В. Татищева, С. Соловйова, В. Ключевського, збірники "Исторические записки", "Былое", Вестник древной истории", "Русская старина", "Летопись историко-родословного общества в Москве", "Собрание русских летописей".
   Бібліотека обслуговує наукових працівників музеїв Львова, викладачів ВНЗ, студентів, учнів шкіл, представників духівництва, кореспондентів газет та осіб, які вивчають історію України, культурно-мистецькі пам'ятки Галичини.