Альбоми, каталоги, довідники

110 раритетів Львівського історичного музею: [Альбом] / Авт.: Б. Чайковський, С. Богданов, В. Голдованська та ін.; Наук. ред. О. Роман; Фотогр. І. Садового, О. Косянчука. — Львів: Афіша, 2003. — 240 с.: іл.

Зарубій Е. Золоті та срібні прикраси княжої доби в колекції Львівського історичного музею [Каталог] / Наук. ред. О. Роман; Літ. ред. Я. Тучапський; Львів. іст. музей. — Київ: Вольф, 2009. — 144 с.: іл.


Круковський О., Пахолко С. Українська фалеристика [з фондів Львів. істор. музею]: [Каталог] / Наук. ред.: І. Сварник, О. Роман; Літ. ред.   Я. Тучапський; Ред. І. Мельник; Фотогр. О. Круковського, Р. Шишака, М. Побережного, З. Підперигори; [Львів. іст. музей]. — Львів: Апріорі, 2011. — 120 с.: іл.

Полянська І. Ордени кінця ХІІІ — середини ХХ ст. з колекції Львівського історичного музею: [Каталог] / Наук. ред. О. Роман; Літ. ред.: Я. Тучапський, І. Лемко; Фото М. Побережний. — Львів: Апріорі, 2013. — 120 с.: іл. — Парал. текст рос., англ., пол.

Львів у графіці [з фондів Львівського історичного музею]: [Альбом] / Авт.-упоряд. С. Хавалко; Ред.: Б. Чайковський, О. Роман, І. Лемко; Перекл.: А. Познахівський, Я. Огоновська; Дизайн Х. Маліновська. — Львів: Апріорі, 2013. — 112 с.: іл. — Парал. текст англ., пол. і рос.

Кучерук В. Українська Галицька Армія : довідник / Львів. іст. музей ; відп. за вип. Б. Чайковський. — Київ : Київська нотна фабрика, 2010. — 448 с. : іл.

Довідник присвячено Збройним силам Західно-Української Народної Республіки — Галицькій Армії. В ньому вміщено відомості про її організацію, озброєння, бойові дії на польському, більшовицькому, денікінському фронтах у 1918—1920 рр. Чимало уваги, приділено таборам інтернування. Публікуються також біограми командувачів та начальників штабів армії, корпусів, бригад, командирів більшості куренів та інших підрозділів. При складанні довідника враховано найновіші дослідження історії українських військових формувань Національно-визвольної революції 1917—1921 рр.

Кучерук В. Вишнівеччина: на галицько-волинському роздоріжжі / Львів. іст. музей ; відп. за вип. Б. Чайковський. — Львів : ПРОМАН, 2015. — 384 с. : іл. 

В історико-краєзнавчому нарисі описано події глибокої давнини, що відбувалися на теренах південно-східного закутка Волині, на галицько-волинському роздоріжжі, — Вишнівеччині. Автор використовує доступні йому архівні матеріали, багату літературу українською, польською, латинською, російською, німецькою мовами. Документальні джерела розповідають про містечко Вишнівець, села, що розташувалися на обох берегах річки Горинь і належали до колишнього Вишнівецького району, про видатних людей Волині і християнську церкву.