Бібліографічні покажчики

Перелигіна Ольга. Краєзнавчі та музеєзнавчі публікації: Бібліографічний покажчик / Львів. іст. музей; Авт.-упоряд. О.Перелигіна; Бібліогр. ред. М. Кривенко; Літ. ред. Я. Тучапський; Відп. за вип. О. Роман. — Львів: Сполом, 2011. — 56 с. — ISBN 978-966-614-1.

 

Бібліографічний покажчик публікацій співробітників Львівського історичного музею (1945—2004) / Упоряд.: І. В. Полянська, З. Й. Столяр; Ред.: О. М. Роман, О. І. Перелигіна; Львів. іст. музей. — Львів: Новий час, 2005. — 134 с. — ISBN 966-96146-8-6.