Наукові записки ЛІМ

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1993. - Вип. 1. - 179 с. : іл.

   М. Піцишин. Грецькі глиняні вироби в колекції Львівського історичного музею.
   І. Михальчишин. Крем'яні наконечники стріл з поселення с. Низи Львівської області і комплекс знарядь та зброї з острова Ітуруп Курільської гряди.
   І. Михальчишин. Кам'яні вироби з Овруцького повіту.
   С. Терський. Літописний Чемерин. Підсумки археологічних досліджень 1988-1990 років.
   С. Терський. Обстеження городищ княжої доби на Волині в 1986-1991 роках.
   С. Терський. Вироби з кості і рогу X-ХІII ст. з території Прикарпаття і Волині у фондах Львівського історичного музею.
   Я. Станчак. Збірка енколпіонів з фондів Львівського історичного музею.
   Б. Мельник. Меч.
   П. Лазечко. З глибини віків (Хто виливав Львівські гармати).
   Б. Завельський. Монети Священої Римської Імперії німецької нації, що випускалися від імені імператора Леопольда ІІ.
   В. Кучерук. Олександр Барвінський і громадсько-політичне життя Галичини II пол. XIX - поч. XX ст.
   В. Петрова. Музичні установи Галичини кінця XIX - початку XX ст.
   А. Крутоус. До історії родини Шептицьких (З нових знахідок).
   П. Лазечко. Участь галицького жіноцтва в стрілецькому русі.
   І. Давид. Олена Степанів. Тріумф і трагедія.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1994. - Вип. 1/2. - 320 с. : іл.
   Б. Чайковський. Нова віха в науковій діяльності Львівського історичного музею.
   Я. Ісаєвич. Щоб зберегти від забуття.
   М. Пелещишин. Розкопки на горі Лисівка у Винниках.
   В. Гупало, М. Піцишин. Кошилівецька "Оранта".
   С. Терський. З далекого минулого княжих Винник під Львовом.
   В. Конопля, М. Піцишин. Археологічні досліди на Городоччині.
   В. Цигилик, Р. Грибович, О. Цигилик. Металургійний центр ІХ-ХІ ст. на Верхньому Наддністров'ї.
   К. Пелещишин. Оборонні укріплення середньовічного Львова (XIII-XV ст.).
   Я. Станчак, Д. Семенюк. Україна в міждержавних стосунках з Росією і Польщею в часи гетьманування І. Виговського.
   В. Хріненко. Вірмени в культурному та політичному житті Львова.
   Б. Завельський. До питання обігу регіональної монети на українських землях наприкінці XVIII ст.
   В. Петрова. До питання утворення Русько-української радикальної партії в Галичині.
   Л. Ставецька. Початок жіночого руху в Галичині в кін. XIX - на поч. XX століття.
   В. Пашук. До питання про сезонне робітництво на Правобережній Україні в пореформенний період 1861-1900 pp.
   В. Кучерук. "Освобождение" Галичини і Буковини Росією під час І світової війни.
   Я. Онищук. Брідщина в часи першої світової війни.
   М. Неділя. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1918-1919 pp.
   А. Коба. Спогади учасників подій як джерело для вивчення доби гетьманату.
   П. Лазечко. З історії утворення та діяльності Українського таємного Університету у Львові (1921-1925 pp.).
   І. Давид. Більшовицька інквізиція в Галичині.
   А. Феньов. Відзнаки та нагороди Української Повстанської Армії (УПА) та українського визвольного війська (УВВ).
   Б. Мельник. Шабля.
   О. Роман. Холодна короткоклинкова зброя в "Музеї-Арсенал".
   О. Ярмолюк. Літературний музей у Львові.
   П. Столярчук. До історії Львівської Академії ветеринарної медицини.
   Л. Чайковська. Музеєві НТШ - 100 років.
   Л. Мацкевий, М. Деменюк. Відкриття п'ятого ярусу печерного комплексу Прийма І.
   І. Михальчишин. Археологічні розвідки музею (1991-1993 pp.).
   М. Бандрівський. Нові пам'ятки археології, виявлені у 1992-1993 pp. на Львівщині за участю Музею історії релігії.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів : Логос, 1995. - Вип. 4, част. 1. - 168 с. : іл.
   Богдан Чайковський. Деякі особливості діяльності Львівського історичного музею в умовах формування ринкової економіки.
   Алла Крутоус. Обереги таїн минулого.
   Ярослав Дашкевич. Музейництво та відновлення історичної пам'яті народу.
   Василь Кучерук. Деякі концептуальні проблеми побудови експозиції історії новітнього часу в Львівському історичному музеї.
   Микола Пелещишин. Поселення IІІ тисячоліття до нашої ери на горі Жупан у Винниках.
   Марія Піцишин. Зооморфна пластика поселення Кошилівці.
   Святослав Терський. Волинь в системі міжнародних зв'язків Київської Русі (X-XІV ст.).
   Іван Михальчишин. Типи кам'яних бойових сокир Прикарпаття і Волині.
   Ярослав Онищук. Скарб мідних солідів Яна Казимира з Ясенова.
   Богдан Закалик. Літописний Звенигород у контексті історії Галичини і України.
   Ярослава Станчак. Львів в житті і діяльності Богдана Хмельницького.
   Дарія Семенюк. Історична доля Західно-Українського магнатства.
   Валентина Хріненко. Торгівля італійців у Львові в кінці XV - середині XVІІ ст.
   Ярослав Мариняк. Книгодрукування на Перемишлянщині.
   Петро Лазечко. Визначні українські меценати. Елизавета (Галшка) Гулевичівна (1575-1642), Брати Симиренки.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів : Логос, 1995. - Вип. 4, част. 2. - 180 с. : іл.
   С. Попович. Пожежництво - предтеча сокільського руху.
   Марія Лакома. Діяльність товариства "Просвіта" у Борщовичах та навколишніх селах на початку ХХ століття.
   Лідія Ставецька. Діяльність товариства св. Рафаіла у Львові в справі допомоги українським емігрантам (1907-1914 pp.).
   Валентина Петрова. Українські політичні діячі Галичини та їх ставлення до Австро-Угорщини і Росії напередодні І світової війни.
   Ольга Ярмолюк. Вплив західноєвропейської поезії на творчість поетів Галичини.
   Марія Неділя. Преса Західно-Української Народної Республіки. 1918-1919 рр.
   Алла Коба. Ю. Дорош - піонер української кінематографії в Галичині.
   Михайло Угрин. Повстанськими стежками Перемишлянщини.
   Анатолій Феньов. Виникнення української фалеристики.
   Борис Мельник. Мисливська зброя.
   Ольга Перелигіна. До історії музейної Шопеніани.
   Люся Перейма. Pro memoria.
   Ярина Грабова. Культові споруди м. Львова та їх використання у 40-50 pp. XХ ст.
   Олена Петрів. Найдавніше зображення Львова.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1996. - Вип. 5, част. 1. - 184 с. : іл.
   А. Крутоус. З минулого Львівського історичного музею.
   О. Перелигіна. До питання формування збірки золотарства ЛІМ.
   Т. Петрів. До історії перебудов "італійського" подвір'я на пл. Ринок, 6 у Львові.
   В. Бойко, Л. Коваль. Становлення та основні віхи Музею історично-воєнних пам'яток.
   О. Ситник. Дослідження раннього палеоліту Придністров'я: джерела та їх інтерпретація.
   М. Пелещишин. Глиняна пластика Трипільців в Західній Волині.
   М. Піцишин, О. Овчинников. Судова Вишня-1 та процес феодалізації Прикарпаття.
   С. Терський. Про писемність в містах Західної Волині Х-ХІ ст.
   Я. Онищук. До питання про передумови і шляхи виникнення міст на території Волино-Подільського пограниччя.
   В. Гупало. До питання про функціональне призначення гончарних клейм.
   Р. Щур. Тустанський посад.
   Н. Сиряміна. Замок у Винниках - давній форпост на підступах до Львова.
   Я. Станчак. До питання про портрет Роксолани в експозиції Львівського історичного музею.
   О. Петрів. Львів у графіці.
   Д. Семенюк. Витоки українського книгодрукування.
   О. Ясіновська. Морально-етичні концепти в мові Євангелій.
   К. Несвіцький. Герби та написи на холодній зброї.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1996. - Вип. 5, част. 2. - 148 с. : іл.
   О. Ярош. Історичні джерела автокефалії українського православ'я.
   В. Петрова. Утворення національно-демократичної партії в Галичині.
   Л. Ставецька. Лисенко і Галичина.
   В. Кучерук. Українські військові формування 1917-1921 pр.
   Б. Мотник. Є. Коновалець і українська військова організація.
   Н. Максимків. М. Сорокаліта - автор повстанської пісні "Лента за лентою, набої подавай".
   А. Феньов. Відзнаки та нагороди українського війська.
   І. Давид. Нескорені (учасники Процесу 59-и).
   П. Лазечко. Заснування та діяльність українських учительських організацій в Галичині (кін. XIX - поч. XX ст.).
   Я. Огоновська-Крохмаль. Кладовище і час.
   Л. Перейма. До питання створення пам'ятника М. Грушевському у Львові.
   С. Попович. Око Львова.
   П. Зборовський. Андрію, Андрію, конопенки сію....

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1997. - Вип. 6, част. 1. - 220 с. : іл.
   Алла Крутоус. Львівські музеї і Олександр Чоловський.
   Ольга Перелигіна. Клейма і написи в атрибуції художнього срібла кінця ХІХ - поч. XХ ст. в збірці ЛІМ.
   Люба Коваль. Історична довідка про фундаторів та жертвувателів музею історично-воєнних пам'яток НТШ у Львові.
   Дарія Семенюк. Колекція натрунних портретів з фондів ЛІМ.
   Микола Пелещишин. До питання про культурологічний процес на початку бронзової доби в межиріччі західного Бугу і Стиру.
   Віталій Конопля. Поселення кошилівецької групи трипільської культури Блищанка-2.
   Олександр Ситник. Леваллуазький комплекс тернопільської стоянки (Тернопіль І).
   Ярослав Онищук. До питання про етнокультурну ситуацію на Волино-Подільському пограниччі в перших століттях н. е.
   Марія Піцишин, Олександр Овчинников. Міф про державу дулібів VI століття.
   Юрій Лукомський. Проблеми вивчення та збереження пам'яток монументальної архітектури Галича.
   Святослав Терський. З історії розвитку археології та історичного краєзнавства на Волині до Першої світової війни.
   Василь Кучерук. До проблеми слов'янського етногенезу у його зв'язку з витоками українсько-руської державности та її утвердженням.
   Борис Мельник. До питання про стан озброєності укріплень Львова у другій половині ХVІІ ст.
   Ярослава Станчак. Костянтин Корнякт (історія одного портрету).
   Тарас Рудько. Ян Собєський і українське козацтво (деякі історичні фрагменти).

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1997. - Вип. 6, част. 2. - 152 с. : іл.
   Петро Лазечко. Безбородьки.
   Лідія Ставецька. Кониський і Галичина.
   Валентина Петрова. Організація і діяльність українського товариства "Сокіл-батько" (1894-1914 pp.).
   Марія Неділя. Діяльність товариства українських ремісників і промисловців "Зоря" у Львові.
   Анатолій Феньов. Відзнаки та нагороди українського війська (УГА - Українська Галицька Армія).
   Алла Коба. Маловідомий епізод з останніх років збройної боротьби ОУН.
   Надія Максимків. Невідомі відомі імена. Григорій Голяш.
   Роман Щур. Урицькі скелі - пам'ятка національно-визвольної боротьби за незалежність України.
   Катерина Пелещишин. Малодосліджені аспекти творчості в'язнів сталінських тюрем і таборів (на матеріалах виставки "Воєнно-історичні пам'ятки").
   Володимир Бойко. Матеріали виставки "Україна в боротьбі: ідея і чин" - як джерело до історії видавничої справи ОУН на Жовківщині 1947-1951 pp.
   Люся Перейма. Пам'ятник Т. Шевченкові у Львові: історія і сучасність.
   Наталя Сиряміна. До питання створення пам'ятки архітектури поч. XХ ст. готелю "Жорж".
   Борис Мотник, Ігор Селецький. З історії села Зашкова.
   Богдан Сидор. З історії села Кульчиць.
   Борис Крачковський. Сучасна демографічна ситуація у м. Бібрка.
   Фаїна Петрякова. Створення каталогу "Фарфор України" - вимога часу.
   Петро Зборовський. Зелені свята або Свята неділя, Троїця за звичаєм села Верхні Турочки Турківського району.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1998. - Вип. 7. - 400 с. : іл.
   Алла Крутоус. До питання формування окремих музейних збірок України та м. Львова у ХІХ - першій третині ХХ ст.
   Емілія Зарубій. Трипільські зерновики в колекції Львівського історичного музею.
   Ольга Перелигіна. Перстені в експозиції Львівського історичного музею.
   Ярослава Станчак. Вироби львівського цеху бляхарів у фондовій збірці ЛІМ.
   Фаїна Петрякова. Фарфорова україніка кінця ХVІІІ-ХІХ ст. у збірці Львівського історичного музею.
   Генрих Котарський. "Вitwa pod Lwowem (Lesienicami)" z dn. 24. VІІІ. 1675 r. Na obrazie i w rzeczywisto?ci.
   Ірина Юзьків. Рудольф Менкіцкі та медалі з його колекції в збірці Львівського історичного музею.
   Дарія Семенюк. Львівське видання книги магдебурзького права 1581 р.
   Володимир Бойко. Пам'ятки українського війська: втрати і спадок.
   Микола Пелещишин. Нові пам'ятки культури кулястих амфор у Західній Волині.
   Віталій Конопля. Класифікація крем'яної сировини заходу України.
   Святослав Терський. Розвиток археології та історичного краєзнавства Волині у міжвоєнний період (1919-1945 pp.).
   Іван Михальчишин. До проблеми індоєвропейської прабатьківщини.
   Ярослав Онищук. Пам'ятка перших століть нової ери Попівці-ІV у верхів'ях р. Ікви.
   Олександр Ситник. "Заготовка" в палеолітичних комплексах.
   Марія Піцишин, Олександр Овчинников. Колекція античних світильників у фондах ЛІМ.
   Тарас Рудько. До питання про "Вічний мир" 1686 року.
   Валентина Петрова. До питання створення у Львові науково-просвітницької організації "Галицько-руська матиця" (1848 р.).
   Василь Кучерук. Історія воєнного мистецтва українського народу від найдавніших часів до кінця XIV століття.
   Володимир Пашук. Зародження народного руху в Галичині. 60-ті pp. XIX ст.
   Марія Неділя. Українська преса на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки XX ст.
   Надія Максимів. Невідомі відомі імена. Тимофій Шкарупа.
   Андрій Прокіп. Греко-католицьке духовенство і українська кооперація на зламі ХІХ-ХХ століть.
   Світлана Кочергіна. Доля галицьких політв'язнів та алегорична символіка в їх табірних виробах (на матеріалах виставки "Воєнно-історичних пам'яток").
   Алла Коба. Моя дорога до мистецтва. Спогади К. Й. Звіринського.
   Анатолій Феньов. Відзнаки та нагороди УНР (Української Народної Республіки).
   Люба Коваль. Поштові видання Організації Українських Націоналістів (революціонерів).
   Люся Перейма. Pro publico bono (нове ім'я на карті Львова).
   Наталія Сиряміна. Пам'ятки оборонного призначення епохи Середньовіччя на Закарпатті: історико-археологічні опрацювання та припущення щодо виникнення.
   Любов Гриців. Школа на Софіївці.
   Світлана Половнікова. Герби та геральдичні епіграми у чернігівських виданнях ХVІІ - І чверті XVIII ст.
   Роман Щур. Праобраз української національної і державної символіки - синьо-жовтого прапора.
   Ігор Селецький. Борис Мотник з історії села Зашкова.
   Петро Зборовський. Собань.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1999. - Вип. 8. - 348 с. : іл.
   Ольга Перелигіна. Символічні ключі міста Львова в історії і в музеї.
   Дарія Семенюк. Герб міста Львова в колекції Львівського історичного музею.
   Ярослава Станчак. Вироби львівських ковалів і слюсарів в експозиції Львівського історичного музею.
   Борис Мельник. Львівські зброярі.
   Андрій Прокіп. Колекції мечів музею "Арсенал".
   Емілія Зарубій. Срібні браслети княжої доби в колекції ЛІМ.
   Ольга Перелигіна. Срібні пам'ятні вінки та їх місце в історії культури.
   Олена Петрів. Юрій Шимонович - молодший та його графіка в збірці Львівського історичного музею.
   Фаїна Петрякова. Юдаїка в колекції Львівського історичного музею.
   Ірина Полянська. Галичина періоду І світової війни у збірці медалей Львівського історичного музею.
   Віталій Конопля. Дописемна історія Львова.
   Микола Пелещишин. З історії племен культури лійчастого посуду в Західнобузькому малому Поліссі.
   Марія Піцишин, Олександр Овчинников. Колекція римського посуду у фондах Львівського історичного музею.
   Ярослав Онищук. Археологічні розвідки на Малому Поліссі.
   Святослав Терський. Археологія та історичне краєзнавство Волині періоду 1946-1991 рр.
   Тарас Рудько. Будівничі фундації Яна III у Львові.
   Валентина Петрова. "Нова ера" в історії народовського руху Східної Галичини (1890-1894).
   Марія Неділя. Історія заснування та діяльність товариства "Луг".
   Роман Щур. З історії утворення і діяльності куреня УПА "Бойки" ім. Б. Хмельницького.
   Надія Максимків. Невідомі відомі імена.
   Ірена Давид. Архів Степана Мудрика - вагоме джерело дослідження історії української діаспори.
   Алла Крутоус. До питання історії розвитку газової промисловості на Львівщині.
   Олександр Бєлов. Інтернет і його значення для музею.
   Люся Перейма. За деякими пам'ятними львівськими адресами.
   Борис Мотник, Ігор Селецький. З історії села Зашкова.
   Анатолій Феньов. Відзнаки та нагороди в Україні періоду 1917-1991 років.
   Алла Коба. Унікальна пам'ятка з історії Листопадового повстання у збірці Львівського історичного музею.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів : Новий час, 2000. - Вип. 9. - 290 с. : іл.
   Алла Крутоус. Сторінки з минулого (1939-1990) Львівського історичного музею.
   Богдан Чайковський. Львівський історичний музей у реаліях нового часу (1990-2000 pp.).
   Ольга Перелигіна. Монетний кубок у збірці Львівського історичного музею: проблеми атрибуції.
   Емілія Зарубій. Золоті та срібні персні княжої доби в колекції ЛІМ.
   Борис Мельник. Львівські зброярі. 2. Мечники.
   Андрій Прокіп. Шоломи в експозиції Музею-Арсеналу.
   Вікторія Голдованська. Типологічний аналіз української кириличної синкретичної книги XVI-ХVІІІ ст. з фондової збірки Львівського історичного музею.
   Валентина Петрова. Колекція театрального костюма у збірці Львівського історичного музею.
   Марія Неділя. Українські пластові відзнаки.
   Алла Коба. Поштівки, адресовані О. Ціпановській, у збірці Львівського історичного музею.
   Ірена Давид. Відображення життя української діаспори у Львівському історичному музеї.
   Фаїна Петрякова. Традиційне єврейське мистецтво в музеях України: проблеми пошуку, каталогізації, експонування.
   Ольга Перелигіна. З досвіду роботи над виставкою "Художнє срібло другої половини XIX - початку XX ст. у збірці Львівського історичного музею".
   Тарас Рудько. Ян Собеський і Львів.
   Люся Перейма. За деякими пам'ятними львівськими адресами.
   Віталій Конопля. Землеробство населення трипільської культури Західної Волині.
   Святослав Терський. Галицько-Волинська держава та Схід (за матеріалами археологічної збірки Львівського історичного музею).
   Ярослав Онищук. Слов'янські пам'ятки Волино-Подільського пограниччя другої половини І тис. н. е. (історія дослідження).
   Володимир Бойко. Козацтво і українські проблеми в хроніці Молдови Мирона Костіна.
   Василь Кучерук. Витоки українського організованого політичного руху в Україні.
   Лідія Ставецька. Володимир Барвінський - видатний громадсько-політичний діяч Галичини другої пол. XIX ст.
   Борис Мотник. Євген Коновалець і національна свідомість українців.
   Надія Максимків. Рада Сеньйорів та її діячі. С. Хруцький.
   Анатолій Феньов. Українські відзнаки та нагороди, випущені за кордоном (в екзилі).
   Богдан Закалик. Топоніміка Звенигорода як джерело вивчення історії давньоруського міста.
   Роман Щур. Народознавчий аспект Тустані.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів : Новий час, 2001. - Вип. 10. - 282 с. : іл.
   Василь Кучерук. Митрополит Йосиф Нелюбович-Тукальський - духовний сподвижник гетьмана Петра Дорошенка.
   Борис Мельник. Львівські зброярі XV-XVIII ст. 2. Мечники.
   Роман Щур. Тустанська митниця.
   Андрій Прокіп. Військова діяльність Михайла Галущинського.
   Ігор Селецький. Озброєння Київських січових стрільців.
   Борис Мотник. Родина Євгена Коновальця.
   Надія Максимків. Рада Сеньйорів - Українська Національна Рада та її діячі. Б. Козубський.
   Володимир Бойко. Архів Українського Студентського Об'єднання в Інсбруку (1945-1948) у фондах Львівського історичного музею.
   Марія Неділя. Народний Дім у Львові (віхи заснування та діяльності).
   Люся Перейма. За деякими пам'ятними львівськими адресами.
   Анатолій Феньов. Нагороди та відзнаки Української держави (1992-2001 pp.).
   Святослав Терський. До проблеми датування археологічного матеріалу періоду Галицько-Волинської держави.
   Ярослав Онищук. Етнічна географія Волино-Подільського пограниччя в І тис. н. е.: територія, природне середовище, система заселення.
   Уляна Сало. Язичницькі антропоморфні скульптури племен черняхівської культури Середнього Подністров'я.
   Ольга Перелигіна. Втрати фондових колекцій Львівського історичного музею у період німецько-фашистської окупації.
   Ольга Перелигіна. Львівська знахідка 1987 року - слід Голокосту.
   Емілія Зарубій. Срібні скроневі кільця княжої доби в колекції Львівського історичного музею.
   Вікторія Голдованська. Книгознавче дослідження українських кириличних Октоїхів XVIІ-XVIII ст. з фондової збірки Львівського історичного музею.
   Світлана Кочергіна. Дмитро Винничок - табірний портретист Балея.
   Фаїна Петрякова. Дві тарілки. Фаянс. Києво-Межигір'я.
   Віталій Конопля. Старожитності Переводова.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів : Новий час, 2006. - Вип. 11. - 284 с. : іл.
   Святослав Терський. З історії колекціонування археологічних пам'яток у Східній Галичині (XIX - перша пол. XX ст.).
   Марія Піцишин, Сергій Андрєєв. Кошилівецька антропоморфна пластика в колекціях ЛІМ.
   Святослав Терський. З історії експонування археологічних пам'яток Галицько-Волинської держави у Львівському історичному музеї.
   Емілія Зарубій. Срібні прикраси головного убору княжої доби в колекції Львівського історичного музею.
   Андрій Прокіп. Колекція захисного озброєння в експозиції Музею "Арсенал".
   Емілія Зарубій. Срібні прикраси шиї княжої доби в колекції ЛІМ.
   Павло Сапоцький. Колекція японської зброї у Музеї "Арсенал".
   Андрій Панів. Колекція револьверів Музею "Арсенал".
   Андрій Прокіп. Колекція зброї Болеслава Ожеховича (на матеріалах збірки Львівського історичного музею).
   Павло Сапоцький. Російські шашки у експозиції Музею "Арсенал".
   Тетяна Гриців. Обіг грошей на українських землях 1939-1944.
   Володимир Бойко. Маловідомі аспекти національно-виховної та організаційної роботи в Українському Війську 1917-1919 pp. (за матеріялами нових надходжень до Музею визвольної боротьби України).
   Ольга Перелигіна. Утрати фондових колекцій Львівського історичного музею в період німецько-фашистської окупації. Частина II.
   Мар'ян Вахула. Молодіжні націоналістичні організації Львівщини після Другої світової війни як реалізація молодіжної політики Головного Командира УПА Р. Шухевича (1945-1959 pp.).
   Олександра Дума. Преса Союзу Українок.
   Люся Перейма. За деякими пам'ятними львівськими адресами.
   Андрій Панів. Виставка "Майстер-клинок 2005-2006 pp.".
   Галина Івановська. Головні тенденції діяльності історико-краєзнавчих музеїв західного регіону України в 2000-2005 роках.
   Ольга Перелигіна. Пам'яті товариша. До 85-річчя народження Георгія Якущенка.
   Люся Перейма. Пам'ятні місця Івана Франка на Львівщині (до 150-річчя від дня народження).
   Яніна Огоновська. Могила Станіслава Щепановського - пам'ятка історії та мистецтва на Личаківському кладовищі.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів : Новий час, 2008. - Вип. 12. - 328 с. : іл.
   Віталій Конопля. Кременеві сокири періоду енеоліту з території Львова.
   Святослав Терський. Археологічні матеріали з розкопок Галича у другій пол. ХІХ - першій пол. ХХ ст. у фондах Львівських музеїв: проблема каталогізації.
   Ярослав Онищук. Пошуково-ексгумаційні дослідження військових поховань періоду Першої світової війни на г. Татарівці Сколівського р-ну Львівщини.
   Андрій Гавінський, Марія Піцишин. Керамічний комплекс культури лійчастого посуду з поселення Малі Грибовичі (із фондів Львівського історичного музею).
   Віталій Конопля, Юрій Лукомський, Роман Могитич, Олександр Овчинніков. Архітектурно-археологічні дослідження на площі Івана Підкови у Львові.
   Володимир Бойко. "Воля і Україна" - життєвий девіз Романа Шухевича.
   Володимир Каранда. Доля рідної сестри Романа Шухевича Наталії на тлі сталінських репресій.
   Мар'ян Вахула. У криївці Головнокомандувача УПА Р. Шухевича в с. Грімному (через 60 літ).
   Орест Круковський. Нова колекція фотоматеріалів до історії Дивізії "Галичина" у збірці відділу Визвольної боротьби України Львівського історичного музею.
   Вахула Мар'ян. Розповсюдження антикомуністичний ідей серед бійців Червоної Армії (1943-1944).
   Дарія Семенюк. Львів на акварелях художника Ф. Герстенберґера у збірці Львівського історичного музею.
   Михайло Шингельський. Пелчинський став.
   Борис Мельник, Н. Шестакова. Кам'яниці Львівського середмістя (список).
   Ольга Перелигіна. Німецьке срібло XVII-XVIII ст. з колекції Владислава Лозинського в музейному фонді дорогоцінних металів.
   Петро Слободян. Раритети музейної колекції. Давні портативні прилади ХVI-XVIII ст. для виміру часу через спостереження за небесними світилами.
   Дарія Семенюк. Львів на акварелях Альфреда Каменобродзького у збірці Львівського історичного музею.
   Олена Роман. Іконографія Владислава ІV у збірці живопису Львівського історичного музею.
   Мирослав Побережний. Портрети Михайла Чайковського (Садика Паші) у колекції ЛІМ.
   Михайло Слободянюк. Атрибуція полотен Ю. Лукашевича методом історико-предметної експертизи.
   Ірина Полянська. Пам'ятні медалі рільничих та промислових виставок Східної Галичини (1875-1938) у колекції Львівського історичного музею.
   Лідія Ставецька. Видання українських шкільних підручників у Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття.
   Галина Івановська. Видання Львівського історичного музею за 2003-2007 роки (загальний огляд).
   Ольга Перелигіна. Концепція виставки "Пам'ятки золотарства з музейної скарбниці".
   Світлана Кочергіна. Міжнародна виставка "Танґо смерті у Львові. 1941-1944".
   Ярослав Ісаєвич. Спогад про Петра Миколайовича Марка - людину з іншого світу.
   Ольга Перелигіна. Про узгодження дат і фактів.
   Оксана Ясіновська. Кристинопольський Апостол - цінна пам'ятка українського рукописного мистецтва ХІІ ст. (палеографічний та кодикологічний описи).

Наукові записки / Львівський історичний музей. – К.: Лазурит Поліграф, 2009. – Вип. 13. – 308 с.: іл.
  Оксана Гула. Колекція мисок трипільської культури
  Святослав Терський. Археологічні матеріали княжої доби з досліджень Олександра Цинкаловського у фондах Львівського історичного музею
  Дарія Семенюк. Джерела до вивчення діяльності Львівського Ставропігійського братства і його школи у збірці Львівського історичного музею
  Ярослава Станчак. Національно-визвольна війна 1648–1657 років у пам’ятках Львівського історичного музею
  Петро Слободян. Вироби ґданських конвісарів середини XVIII ст. у зібранні Львівського історичного музею
  Тарас Рак. Японська холодна зброя у колекції Львівського історичного музею
  Наталія Ленцик. Види замків в акварелях Еммануеля Кронбаха
  Мар’ян Вахула. Холодна зброя арнісу (філіппінських бойових мистецтв) в експозиції «Музею-Арсеналу»
  Андрій Музика. Карти фондової збірки «Архів» Львівського історичного музею — джерело для вивчення історії Галичини у міжвоєнний період
  Мар’ян Вахула. Радянські політичні плакати періоду німецько-радянської війни у фондах Львівського історичного музею
  Тетяна Степанова. Фондова група «Архів» Львівського історичного музею
  Емілія Зарубій. Історія Відділу археології Львівського історичного музею
  Ярослава Станчак. Відділ давньої історії України Львівського історичного музею: створення та діяльність
  Яніна Огоновська. Історія Науково-методичного відділу
  Люся Перейма. З історії Науково-методичного відділу громадських музеїв Львівського історичного музею
  Василь Ніконенко. Слово пам’яті і вдячності
  Ольга Перелигіна. Історія одного відрядження: Григорій Гербільський у Львівському історичному музеї (серпень 1940 — червень 1941 рр.)
  Ольга Перелигіна. «Іспанська» сторінка в біографії українського історика ХХ ст. Григорія Гербільського
  Марія Гуль. З виставкової діяльності Львівського історичного музею у 2005-2008 роках
  Люба Коваль. Символ нації. Виставка до 100-річчя народження Степана Бандери
  Христина Содомора. Львівська школа склярства (на матеріалах виставок у Музеї скла)
  Ольга Ярош. Львівські просвітянські традиції у діяльності товариства «Просвіта» в Арґентині (до 85-ї річниці заснування)

Наукові записки / Львівський історичний музей. – К.: Лазурит Поліграф, 2010. – Вип. 14. – 328 с.: іл.

Наукові записки / Львівський історичний музей. — Львів : Апріорі, 2012. — Вип. 15. — 344 с. : іл.

Наукові записки / Львівський історичний музей. – Львів : Апріорі, 2014. – Вип. 16. – 372 с. : іл.

• Наукові записки / Львівський історичний музей. — Львів : ФОП Сорока Т. Б., 2017. — Вип. 17. — 372 с. : іл.