Путівники

Відділи археології і давньої історії України: Путівник / Львів. іст. музей; Авт.: Я. Станчак, Д. Семенюк, Е. Зарубій, М. Піцишин; Відп. ред. О. Роман; Літ. ред. Я. Тучапський; Фот. І. Лєвін, К. Карпенчук, М. Побережний; Відп. за вип. Б. Чайковський. — Львів: Новий час, 2008. — 32 с.: іл.— ISBN 978-966-96146-5-0.

Działy archeologii i starożytnej historii Ukrainy: Przewodnik / Lwowskie Muzeum Historyczne; Aut.: J. Stanczak, D. Semeniuk, E. Zarubij, M. Picyszyn; Red.: O. Roman, J. Tuczapskyj; Fot.: Z. Pidperygora, M. Pobereżnyj; Tłum. z jęz. ukr. M.  Mydłowsky; Kor. teks. J. Ogonowska; Idea editor. B. Czajkowskyj.— K.: R. K. Master-print, 2011. — 32 s.: il. — ISBN 978-966-1568-53-1.

Departments of Archeology and Ancient History of Ukraine: Guidebook / Lviv Hist. Muzeum; Aut.: Ya. Stanchak, D. Semeniuk, E. Zarubiy, M. Pitsyshyn; Exec. edit. O. Roman; Script edit. Y. Tuchapsky; Phot. I. Levin, K. Karpenchuk, M. Poberezhny; Editor-in-chief B. Chaikovsky. — Kyiv: R. K. Master Print, 2011. — 32 p.: il. — ISBN 978-966-1568-54-8.

 

 

Королівська кам’яниця: Путівник / Авт. тексту: Т. Рудько, О. Перелигіна, І. Полянська; Граф. концепція і наук. ред. Ю. Бірюльов; Фотогр. В. Васинчук, О. Волков, О. Косянчук та ін.; Львів. іст. музей. — Львів: Центр Європи, 2003. — 25 с.: іл. — ISBN 966-7022-54-4.

Палаццо Бандінеллі. Музей історичних коштовностей: Путівник / Авт. тексту: Ю. Бірюльов, Л. Горницька, О. Перелигіна та ін.; Граф. конц., упоряд. та ред. Ю. Бірюльова; Наук. ред. О. Роман. — Львів: Центр Європи, 2005. — 24 с.: іл. — ISBN 966-7022-41-2.

Kamiеnica królewska: Przewodnik / Aut. tekstu: T. Rud’ko, O. Pierelygina, I. Polańska; Koncepcja graf. i red. nauk. J. Biriulow; Fot.: W. Wasynczuk, O. Wołkow, O. Kosianczuk i inni. — Lwów: Centrum Europy, 2004. — 24 s.: il. — ISBN 966-7022-54-4.

Палаццо Бандінеллі: Путівник / Львів. іст. музей; Авт.: О. Перелигіна, С. Богданов, С. Олексенко та ін.; Відп. ред. О. Роман; Літ. ред. Я. Тучапський; Фот. І. Лєвін, К. Карпенчук, М. Побережний;. — К.: Вольф, 2008. — 40 с.: іл. — ISBN 978-966-96538-9-5.

Palazzo Bandinelli: Guidebook / Lviv Hist. Muzeum; Auth.: O. Perelighina, S. Bogdanov, S. Oleksenko and others; Exec. edit. O. Roman; Script edit. Y. Tuchapsky; Translated into English T. Sliota; Phot. I. Levin, K. Karpenchuk, M. Poberezhny; Editor-in-chief  B. Chaikovsky. — Kyiv; Lviv: Novyy chas, 2008. — 40 р.: il. — ISBN-978-966-96146-8-1.

Кам’яниця Корнякта. Королівські зали: Путівник / Львів. іст. музей. Авт.: О. Перелигіна, М. Гуль, М. Побережний; Відп. ред. О. Роман; Літ. ред. Я. Тучапський; Фот. З. Підперигора; Відп. за вип. Б. Чайковський. — К.: Лазурит-Поліграф, 2010. — 44 с.: іл. — ISBN 978-966-1543-16-3.

Kamiеnica Korniakta. Sale Królewskie: Przewodnik / Lwowskie Muzeum Historyczne; Aut.: O. Perełygina, M. Hul, M. Pobereżnyj; Red.: O Roman, J. Tuczapskyj; Fot.: Z. Pidperygora, M. Pobereżnyj; Odpowiedzialny za publikację B. Czajkowskyj. — K.: R. K. Master-print, 2011. — 44 s.: il. — ISBN 978-966-1568-55-5.

Korniakt House. Royal Halls: Guidebook / Lviv Historical Museum; Aut.: O. Perelyhina, M. Hul’, M. Poberezhny; Exec. edit.: O Roman; Script edit. Y. Tuchapsky; Phot.: Z. Pidperyhora, M. Poberezhny. — Kyiv: R. K. Master-print, 2011. — 44 p.: il. — ISBN 978-966-1568-56-2.

Музей-Арсенал : путівник / Львів. іст. музей ; авт.: Л. Бреннер, А. Прокіп ; відп. ред. О. Роман ; літ. ред. Я. Тучапський ; фотограф З. Підперигора ; дизайн та макетування Х. Маліновська ; відп. за вип. Б. Чайковський. — Львів : Апріорі, 2014. — 44 с. : 80 іл. — ISBN 978-617-629-199-2.
Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича : путівник / Львів. іст. музей ; авт. В. Каранда ; відп. ред. Олена Роман ; літ. ред. Я. Тучапський ; фотограф М. Побережний ; дизайн Х. Маліновська ; відп. за вип. Б. Чайковський. — Львів : Апріорі, 2012. — 24 с. : іл. — ISBN 978-617-629-135-0.