Презентація книги «Археологія міста Володимира» за участі автора старшого науковуого співробітника Львівського історичного музею, д.і.н. Святослава Терського

20.09.2021 #ПРЕЗЕНТАЦІЯ

17 вересня в стінах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка відбулася презентація книги «Археологія міста Володимира» за участі автора старшого науковуого співробітника Львівського історичного музею, д.і.н. Святослава Терського.
 
Як зазначив автор, монографія охоплює весь історичний період від давньої до ранньомодерної доби, та містить найновіший огляд археологічних матеріалів знайдених на території міста Володимира та околиць.
 
У своїй презентації дослідник представив схему розкопок, фрагменти цегляних кладок у замковій стіні, знахідки з культурного шару кашинна кераміка, колекцію східної кераміки (найбільшу з відомих), межі давніх кладовищ міста, срібні знахідки, піч для випалу цегли та багато ін.
Автор зауважив, що дослідження міста вимагає певних знань, та найкраще досліджений дитинець міста Володимира, а найновіші артефакти виявлені поряд з Успенським собором. Зокрема, він повідомив, що історична частина міста Володимира страждає через нові забудови.
На жаль, системні розкопки міста Володимира – столиці древньої Волині ніколи не проводилися як, наприклад, Галича. Тому дуже багато важливих моментів відносно археології Володимира ще залишаються не вивченими. Але книга покликана допомогти історикам і археологам та привернути увагу всіх до більш детального дослідження археологічних пам’яток міста. Свою працю автор передав у дарунок нашій книгозбірні." (з сайту НБ ЛНУ ім.І.Франка https://lnulibrary.lviv.ua/bookforum_nb2/).
 
Доповнимо лише, що ця цікава книжка вийшла друком у 2020 році. У монографії на археологічних матеріалах розглянуто культурно-історичні процеси у Західному Побужжі від давньої до ранньомодерної доби. На цій території в X-XI ст. сформувалося місто Володимир – одне з найстаріших міст Східної Європи, засноване великим київським князем Св. Володимиром. Простежено зміни у топографії, матеріальній культурі міста Володимира протягом X-XVIII ст. Аналіз археологічної спадщини міста проведено через призму результатів робіт Волинської археологічної експедиції Львівського історичного музею під керівництвом С. Терського, яка у 1987-2001 рр. досліджувала археологічні пам’ятки Володимира – столиці древньої Волині.
 
Видання буде особливо корисним для істориків, археологів, краєзнавців та усіх, хто цікавиться давнім історичним минулим України.