Відкриття виставки "Мистецтво войовничого плакату"

09.09.2019 #Виставка

Фондова збірка плакату Львівського історичного музею налічує понад 13,5 тис. одиниць збереження. Серед такого різноманіття на особливу увагу заслуговують плакати часів Першої і Другої світових воєн, значна частина яких має непересічне мистецьке значення.

Чи не вперше в Україні можна буде побачити у такому обсязі виставку воєнного плакату Першої та Другої світових воєн на виставці "Мистецтво войовничого плакату" у Львівському історичному музеї. Тут представлено 53 художні плакати, які дають можливість побачити як змінювався художній стиль, образотворчі метафори, символи, характер шрифту, техніка виконання плакату, зрештою, процес, етапи розвитку воєнного плакату майже за 50 років з початку ХХ ст.

Для плакатів російсько-японської та Першої світової воєн характерні сатира, ґротеск, коли сторони військових протистоянь висміювали противника, зображали його у викривленому, принизливо-карикатурному світлі. Водночас, частина робіт вихваляє подвиги (уявні та реальні) власного війська, окремих його представників. У мистецькому плані значна частина цих плакатів виконана у традиціях "російського лубка". Виразними представниками стилю були художники-аванґардисти К.Малевич, А.Лентулов, В.Маяковский, М.Равіцький. Водночас, європейську традицію карикатури представляли німецькі та англійські художники Е.Циммерманн, К.Мессер, Лінден, В.Еммануель, Дж.Амшвейц, В.Нолтінг - автори сатирично-карикатурних карт Європи. Графічні зображення на плакатах поєднувалися переважно із в'їдливими віршами та описами подій.

Для Другої світової характерний стримано-мінімалістичний, декоративний стиль плакатного мистецтва, коли на перший план виходить не сюжетна лінія, а пропаґандистсько-аґітаційний зміст. Художні образи доповнені текстовими патріотичними закликами, лозунгами. Це, насамперед, стосується робіт радянських художників Кукриніксів (Кульчицький, Крилов, Соколов), Д.Моора (Орлов), В.Дені, М.Долгорукова, В.Корецького та інших. Часто у плакаті цього періоду використовували фотографії, що суттєво відрізняло їх від плакатів першої чверті ХХ ст.

Три польські плакати на виставці представляють проросійську (Перша світова війна) та прорадянську (Друга світова війна) пропаґанду.

Україномовні плакати репрезентують різні сторони протистояння у Другій світовій війні. Так, плакати худ. В.Литвененка з віршом В.Сосюри та худ. О.Довгаля з поезією Т.Шевченка мають антинацистське спрямування. Той же В.Сосюра у співпраці з худ. А.Резніченко "облічаєт" українських націоналістів. Водночас кілька плакатів дивізії "Галичина" та рукописний плакат ОУН передають антибільшовицькі настрої.

Автори виставки: Руслан Кошів, Світлана Олексенко.

Адреса: Кам'яниця Корнякта (пл.Ринок, 6, ІІІ пов.).

Час роботи: 10:00-18:00. Вихідний: середа.

https://www.facebook.com/lviv.historical.museum/posts/2538308719539209