Музей

У 2023 році виповнюється 130 років з дня заснування Львівського історичного музею — одного з найстаріших і найбагатших музеїв України.

Музей має багаті і славні традиції. Його історія бере початок з кінця ХІХ ст., коли у 1893 році було засновано Історичний музей міста Львова. У 1940 році Історичний музей міста Львова та Національний музей імені короля Яна ІІІ (засн. 1908 р.) були об’єднані в одну установу — Львівський історичний музей (ЛІМ). До його фондів увійшли також окремі колекції розформованих львівських музеїв, зокрема, Музею імені князів Любомирських, Музею Наукового Товариства імені Шевченка, Музею Ставропігійського інституту.

Нині збірки ЛІМу налічують понад 370 тис. музейних предметів. Окремі пам’ятки є раритетами світового значення. Це, зокрема, рукописні і стародруковані книги ХІІ-ХVІІ ст., найдавніші графічні види Львова ХVІІ-ХVІІІ ст., зброя, меблі, фотосвітлини, печатки, філателія, бони, старовинні ордени багатьох країн Європи і Азії та ін.

Ці колекції формувались продовж усієї історії Музею. Важливу роль в організації комплектування фондових збірок ЛІМ відіграв його перший директор Олександр Чоловський — відомий дослідник, вчений, колекціонер.

Щорічно музей відвідують 400 тис. осіб — львів’ян і гостей міста. Працівниками музею організовується понад 100 заходів (виставок, презентацій, едукаційних заходів, тощо).

Окремі музейні пам’ятки та колекції експонувались на виставках у Нью-Йорку, Лондоні, Відні, Парижі, Празі, Варшаві та інших містах Європи.

Нині ЛІМ — це скарбниця не тільки національної культурної спадщини, але й спадщини багатьох європейських народів.

Історія музею